top of page

Mağdurlar

Süreçte avantaj saglamak isteyenler

Hukuk büroları

Tüm gerçek ve tüzel kişiler

Adli İnceleme Hizmetlerimiz

ses

Ses, Konuşma ve Metin İncelemeleri

Konuşmaların ve el yazısı dışındaki metinlerin, kendi aralarında ya da kişi ile ilişkilendirilmesi, kayıt içerisindeki seslerin orijinal olup olmadığı, gürültülerin temizlenmesi, konuşmacının profilinin çıkarılması ve sinyal kaynağının tespiti temel inceleme alanlarıdır.

kriminalservisler114.jpg
kriminalservisler156.jpg

1- Kayıt İyileştirme
İşitilmek istenen konuşma, gürültü ya da konuşma dışı sesleri, diğerlerine göre daha baskın hale getirme,
2- Kayıt Güvenilirliği (Kurgu, Montaj, Orijinallik)
Bir kaydın ilk oluşturulduğundaki içeriğinde, başka seslerin ya da konuşmaların eklenmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi ya da kayıt sinyalindeki bir bilginin değiştirilmesi suretiyle, anlam ve etki üzerinde yapılmış herhangi bir manipülasyonun bulunup bulunmadığını belirleme,
3- Konuşmacı Kimliklendirme
Kim tarafından üretildiği belli olmayan bir konuşmanın, kimliği belirli bir kişiye ait olup olmadığını belirleme
4- Konuşmacı Eşleme
Kim tarafından üretildiği belli olmayan birden fazla konuşmanın aynı kişi tarafından üretilip
üretilmediğini belirleme,

5- Konuşmacı Profilleme

Kayıt içerisindeki konuşmasından bir kişinin yaş, cinsiyet, ağız, konuşma bozuklukları ve hataları gibi çok sayıda kişisel özellikleri ortaya koyma,
6- Sinyal Analizleri

Seslerin ne sesi olabileceğine yönelik nitel ve seslerin düzeyi ile ilgili nicel analizler yapmak; cam, para, silah, motor seslerinin tanımlamak, uzaklık ve şiddet ölçülerini dikkate alarak seslerin parametrik düzeylerini ortaya koymak, seslerin düzeylerini birbirinden ayırmak ve ayrıca kaydın elde ediliş şekli ve kanalı (ortam/telefon kaydı) ile kayıt anı ile ilgili diğer
detayları belirleme. İncelemeleri gerçekleştirilmektedir.

7- Metin İnceleme

Metin içerisinde ve metinler arası yapılacak incelemelerle; Plagiarism, intihar metinlerinin intihar edene aidiyetini belirleme, ifade tutanaklarındaki çelişkileri belirleme, faili meçhul metinler arasında eşleme ve  herhangi iki metnin aynı kişiye aidiyetini belirleme gibi hizmetler verilmektedir.

insan disi izler

İnsan Dışı İzler ve Adli Jeolojik İncelemeleri

kriminalservisler4.jpg

Koruma altındakilerin, egzotik olan ya da olmayan hayvanların ticareti, yasadışı avlanma ve insana ait suçlar, hayvanlara ait kıllardan ve ayak izi gibi diğer izlerin incelenmesi yoluyla ortaya çıkartılabilir Olay yerinden, kişilerden ve/veya maktulden elde edilen toprakta içerik, tuzluluk ve pH gibi özelliklerin belirlenerek, kişilerin toprak içeriği belirli yerlerle ilişkilendirilmesi, cesetlerin taşınıp
taşınmadığı ve zehirlenme gibi ölüm nedenlerinin tespiti gerçekleştirilebilmektedir.

el yazisi

El Yazısı ve İmza ve Diğer Belge İncelemeleri

kriminalservisler138.jpg

Değerli belgelerin sahte ya da bozulmuş olup olmadığının tespiti gerçekleştirilmektedir. Ayrıca El yazısı ve imzanın aynı kişi tarafından üretilip üretilmediğinin ortaya çıkartılması
gerçekleştirilmektedir. Bu incelemeler içerisinde;

Nitelik ve nicelik bakımdan standartlara uygun asıl belge ve karşılaştırma numuneleri üzerinde yazının ve imzanın şüpheli ya da atfedilen kişi tarafından üretilip üretilmediği ya da kaç kişi tarafından üretildiği yönündeki incelemeler el yazısı ve
imza incelemelerini oluşturur. 
Para, çek, senet, diploma gibi belgelerin üzerinde sürşarj, ekleme, çıkarma, fiziksel ya da kimyasal silme üzerinde sahtecilik ve tahrifat incelemeleri
gerçekleştirilmektedir. İncelenmesi talep edilen belgenin orijinal olup olmadığının ya da orijinal değilse hangi yolla üzerinde tahrifat ya da sahtecilik yapıldığının, genellikle orijinal belge ile karşılaştırılması yoluyla yapılmasına sahte belge incelemesi denir. Sahte olduğu tespit edilen belgenin, psikolojik, psikiyatrik ve nörolojik olarak normal olduğu bilinen üçüncü kişileri kandırıp kandıramayacağı, kandırabiliyorsa nasıl ve ne oranda kandırabileceğinin ortaya konulmasına iğfal kabiliyeti incelemeleri denmektedir. Yazıcı ve daktilo çıktılarının, şüphe edilen yazıcı ya da daktilolardan çıkıp
çıkmadığının karşılaştırma yoluyla incelenmesine makine yazısı incelemeleri denmektedir. Belge üzerindeki mühür ve kaşenin orijinal olup olmadığı, orijinal ise halen kullanılmakta olanlar ile basılıp basılmadığı ve mühür içeriğinde tahrifat yapılıp yapılmadığının incelenmesine mühür-kaşe incelemesi denmektedir. Her ne kadar ayrı bir alan olsa da okuma-yazma bilmeyenlerin imza yerine belge üzerinde basmış oldukları parmak izlerinin kişiye ait olup olmadığının tespiti de belge incelemelerinin bir alt olanı olarak değerlendirilebilir.

goruntu inceleme

Görüntü İnceleme ve İyileştirme

shutterstock_101662606.jpg

Karşıt-Adli Görüntü İncelemesi:

 • Adli Görüntü inceleme, bilimsel yöntemler ve teknoloji kullanılarak ilgili görüntülerin incelenip, suçun veya masumiyetin ispatı için delil oluşturulması işlemidir.

 • Günümüzde, trafik kameraları, güvenlik kameraları, cep telefonu kameraları, profesyonel ve ya kompakt kameralar ve fotoğraf makinaları gibi görüntüleme yapan kaynaklardan elde edilen görüntüler mahkemeler tarafından delil olarak kullanılmaktadır.

 • Adli Görüntü İncelemesi, bu kaynaklardan elde edilmiş görüntüler üzerinde yapılan adli incelemeleri kapsar.  Bu bağlamda mevcut görüntüyü iyileştirme, netleştirme veya onarma, bazı izlerin tespiti, şahıs veya nesne kıyaslama, eşleştirme, görüntüde orijinallik, montaj ve ya manipülasyon olup olmadığı gibi hususlar tecrübeli ve akademik uzmanlarımız tarafından incelenerek belirlenir.

Fotoğraf ve görüntü karşılaştırma ile kaydın orijinal olup olmadığı tespit edilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda size teknik olarak yardımcı olabilir ve teknik raporlama yapabiliriz.

 • Trafik kazalarında MOBESE veya araç içi kamera görüntülerinin incelenmesi,

 • Hırsızlık vakalarında görüntü İnceleme, iyileştirme ve netleştirme çalışmaları,

 • Bulanık ve net olmayan video görüntülerinden plaka netleştirme ve tespit etme,

 • Görüntü ve ya video içinde bulunan nesne, mekan, şahıs tespit etme netleştirme ve karşılaştırma,

 • Görüntüler içerisinde bulunan şüpheli şahsa ait görüntüler ile fotoğraflar arasında karşılaştırmalı inceleme yapma,

 • Bir video görüntüsü veya fotoğraf içerisine yerleştirilmiş olan gizli verinin tespiti için yapılan çözümleme (decrypt) çalışmaları,

 • Bir cinayet ve ya yaralama suçunda, kullanılan suç aletinin kim tarafından kullanıldığının güvenlik kamerası görüntülerinden tespiti,

 • Hırsızlık, gasp ve ya kap-kaçlıkla suçlanıldığı durumlarda, video kamera görüntülerindeki kişinin siz olmadığınız konusunda görüntü İnceleme, iyileştirme

parmak izi

Parmak İzi İncelemeleri

kriminalservisler74.jpg

Avuç ve parmak izlerinin, sahibinin kimliği belli olan ya da olmayan diğer avuç ve parmak izleri karşılaştırılması ve aidiyetinin belirlenmesi incelemeleri ile, belirginliği yeterli olmayan izlerin geliştirilmesi ve görüntülenmesi incelemeleri gerçekleştirilmektedir.

balistik

Balistik İncelemeleri

kriminalservisler73.jpg

Ateşli ve ateşsiz silahlar, fişek, kovan, kartuş, mermi çekirdeği ve saçma tanesi gibi balistik materyaller üzerinde durum tespiti ve bunlar arasında irtibatın bulunup bulunmadığı yönünde incelemeler ile atışın başlangıcından canlı ya da cansız hedefler üzerinde bıraktığı tahribata kadar
geçen sürede gerçekleşen tespit ve olasılıklar balistik biliminin tüm alt dalları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

yangin sonrasi

Yangın Sonrası İncelemeleri

kriminalservisler132.jpg

Kundaklama ve benzeri amaçlarla oluştuğu şüphesi bulunan yerlerden elde edilen materyaller üzerinde yanıcı ve diğer yardımcı maddelerin tespiti gerçekleştirilmektedir.

bilisim inceleme

Bilişim İncelemeleri

kriminalservisler108.jpg

Bilgisayar ya da diğer tüm kayıt alanlarında gizli ya da saklı bilgilere ulaşmak, bir ürün içerisinde, telif hakkına konu iz ve kodların aranması, sosyal medya üzerinde belirli kişilerle ilgili
üretilen istenmeyen verilerin süzülmesi gibi incelemeler temel adli bilişim (digital forensics) incelemeleridir.

Fiziksel Arızalı olmayan bilgisayarlar, hard diskler, harici hard diskler, USB bellekler, hafıza kartları ve veri barındıran diğer medyalar üzerinde, kullanıcı düzeyinde ulaşılamayan (gizlenmiş, silinmiş veya kaybolmuş) belirli bir bilgi, kayıt, program veya dosyayı bulup açılabilir durumda talep sahibine sunmak.
Fiziksel arızalı olmayan cep telefonları, SIM kartlar ve hafıza kartları üzerinde kullanıcı düzeyinde ulaşılamayan (gizlenmiş, silinmiş veya kaybolmuş) belirli bir bilgi, kayıt, program veya dosyayı bulup açılabilir durumda talep sahibine sunmak.

dna

DNA İncelemeleri

kriminalservisler38.jpg

Elde edilen kan, kemik, kıl, tırnak, doku ve vücut sıvıları üzerinde DNA incelemesi yapılarak kişilere aidiyetinin tespiti, kişilerin akraba ve soy yakınlıklarının tespiti gerçekleştirilmektedir.
Herhangi iki kişinin DNA profilinin benzememe oranı yaklaşık % 0,1 kadardır. Ancak bu kadarı bile bir kişinin DNA profilinin oluşturulması için yeterlidir.
Müşteki, maktül, sanık, hangi rolde olursa olsun, kişinin DNA profili ile olay yerinden elde edilen insana ait DNA profili %99,99 doğrulukla karşılaştırılabilir ve eşlenebilir.
Bu eşleme incelemesi, baba ve çocuk arasındaki genetik bağı tespit etmede de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Birçok gelişmiş ülkede, parmak izi, ses izi gibi DNA profili de arşivlenmekte ve sonraki suçlar ile ilişkilendirilebilmektedir.
DNA incelenmesine konu bulgular olay yerinin birçok noktasında olabilir ve dikkatli aranmalıdır. İncelemelerde yüksek başarı sağlamak için herhangi bir
kontaminasyona fırsat vermeden, bulgu uygun usullerle toplanmalı, korunmalı ve taşınmalıdır.

iz izleme

İz İncelemeleri

kriminalservisler3.jpg

Ayakkabı, araç ve alet izleri, araç trafik tescil plakası, motor şasi numarası ve silah seri numarası gibi seri numaraları ile kesi ve kırılma noktaları ve yüzeyleri üzerinde durum tespiti ve
bunlar arasında irtibatın bulunup bulunmadığı yönünde fiziksel ve kimyasal incelemeler gerçekleştirilmektedir.

antropolojik

Antropolojik İncelemeler

kriminalservisler46.jpg

1- Adli Yaşlandırma
Belli bir süre önce kaybolmuş ya da aranan kişilerin olası güncel görünümlerinin yüz morfolojisi ve gelişim ilkeleri çerçevesinde ortaya çıkartılmasıdır.
2- Fasiyal Rekonstrüksiyon (Yeniden Yüzlendirme)
Kafatası üzerinde iki ve üç boyutlu yazılımsal olarak ve de dolgu malzemeleri eklenerek kimliği belirlenemeyen kişilerin tespitine yönelik incelemeler gerçekleştirilmektedir.

3- Osteolojik (İskelet) İncelemeler
İskelet ya da kemik kalıntıları üzerinde yaş, cinsiyet, boy, ölüm öncesi ve sonrası travmaların tespitine yönelik incelemeler gerçekleştirilmektedir.

tekstil

Tekstil İncelemeleri

kriminaldervisler69.jpg

Bulgunun lif, iplik, kumaş ve giysi türünün tespiti, üzerinde doğal ya da doğal olmayan balistik ve benzeri hasar ve aşınmaların tespiti gerçekleştirilmektedir.

Psikolojik ve Psikiyatrik İncelemeler

Psikolojik ve Psikiyatrik İncelemeleri

kriminalservisler79.jpg

 

Psikolojik inceleme:

Suç özellikleri ve suçlu profillerinin tespiti, psikopatolojik durumların araştırılması, yasal süreç içerisindeki suçlu, mağdur ve diğer tarafların psikolojik durumlarının tespiti gerçekleştirilmektedir.

Psikiyatrik inceleme:

Ceza ehliyeti, hukuki ehliyeti ve travma sonrası psikolojik durumun tespiti, hukuki süreçler
içindeki kişilerin psikolojik durumlarının tespiti gerçekleştirilmektedir.

odontolojik

Odontolojik (Diş Hekimliği) İncelemeler

kriminalservisler1.jpg

Adli incelemeye konu bireye ya da dişlere özgü kişisel özelliklerin tanımlanması, kimliklendirmeye esas ayırt edici özelliklerin orta konması, materyale ait içerikten kişiye ait kalıtımsal ve benzeri konuların araştırılması gerçekleştirilmektedir.

uyusturucu

Uyuşturucu İncelemeleri

kriminaldervisler27.jpg

Uyuşturucu madde bağlamında değerlendirilen tüm madde ve malzemelerin nitel ve nicel analizler ve saflıklarının tespiti gerçekleştirilmektedir.

Fotomontaj

Fotomontaj

shutterstock_776069650.jpg

Maruz kaldığınız aşağıdaki durumlarda size teknik olarak yardımcı olabilir ve teknik raporlama yapabiliriz.

 • Boşanma aşamasındayız, eşimin bana gönderdiği fotoğrafların fotomontaj olup olmadığını ispat etmek istiyorum

 • Benim olmayan fotoğraflar ile tehdit ediliyorum. Bu fotoğrafların fotomontaj olduğunun ispat edilmesini istiyorum

 • Bir uygulama ile fotoğraflarım ÇIPLAK hale getirilip internette paylaşmış, fotoğrafların bir uygulama ile yapıldığını ispat etmek istiyorum

Fotomontaj incelemesi hizmetleri;

 • Fotomontaj, farklı fotoğrafların bir araya getirilerek yeni bir fotoğraf karesi oluşturma işlemidir. Başka fotoğraflardan alınan unsurlar esas fotoğrafa eklenerek gerçekmiş gibi duran yeni bir fotoğraf ortaya çıkarılır. Günümüz bilgisayar teknolojileriyle oldukça profesyonel yapılabilen bu sahtecilik işlemi, hem etik hem de hukuki anlamda oldukça sorunlu durumlar ortaya çıkarabilir ve size zarar verir

 • Herhangi bir fotoğrafınız üzerine fotomontaj yapılmış ise ve bununla tehdit ediliyor sanız bu konuda size yardımcı olabilir, fotoğrafların size ait olmadığını ispat edebiliriz.

 • masumiyetinizi ispat etmek, yapacağımız fotomontaj incelemesi ve düzenleyeceğimiz uzman bilirkişi raporu ve uzman mütalaası raporu sayesinde gerçekleşecektir

bottom of page